Předběžná přihláška - finále

Zvítězte v republikovém finále.


VYPLŇTE PROSÍM PŘIHLÁŠKU

Škola

Doprovod


Závodníci

Pokud si zatím nejste jisti, kdo do závodu nastoupí, zaškrtněte políčko níže a můžete soupisku vyplnit později.
Editace přihlášky končí v 18 hodin den před konáním závodu. Do této doby si doplňte soupisku závodníků a závodnic..

1. závod 8 × 100m

1. - 3. třída (účastníci prvního závodu)

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

2. závod 8 × 100m

4. - 5. třída (účastníci druhého závodu)

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

3. závod 8 × 200m

Štafeta A

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

Štafeta B

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

Smlouva O společném ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

, IČ: , adresa: ,
(dále jen "Škola")

a
spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123
(dále jen "ČAS")