O soutěži

  1. Mohou startovat všechny školy v ČR.
  2. Družstvo tvoří 16 žáků jedné školy.
  3. Běží se 3 štafety, časy štafet se sčítají. Vítězí nejrychlejší škola.  

Stejně jako v loňském roce budou probíhat doplňkové individuální soutěže ve skoku dalekém a hodu medicinbalem, viz dále (vyjma republikového finále).


Doplňkové disciplínyTermíny kol

konkrétní propozice vloženy ve startovní listině,

Přihlásit školu


Pravidla

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené
Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Při špatné předávce bude družstvo penalizováno časem 20 s. (bude přičteno k času dané štafety).

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

Doplňkové disciplíny (v případě republikového finále se doplňkové disciplíny nekonají a jsou nahrazeny programem Atletika pro děti)

Z důvodu rozvoje všestrannosti nejmladších atletů zařazujeme soutěž ve skoku dalekém a hodu medicinbalem. Tyto disciplíny vyplní prostor, kdy děti čekají na další start štafetového běhu. Do celkového hodnocení výsledků Štafetového poháru se nezapočítávají. Dle výsledků ve skoku a hodu se vyhlašují vítězové v závodě a kategoriích 1. – 3. třída a 4. – 5. třída chlapci a děvčata zvlášť.

Skok daleký z místa

1. - 3. třída-ročník narození 2017, 2016, 2015, 2014 žáci, žákyně

Skok daleký z místa

4. - 5. třída-ročník narození 2014, 2013, 2012 žáci, žákyně

Hod 1 kg medicinbalem:

Všechny ročníky - žáci a žákyně.

Pravidla

Skok daleký z místa

Provádí se snožmo, místo odrazu označeno čárou (ne z hrany doskočiště), měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech (např. 1,15 m). Každý závodník má 2 pokusy, které následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1 kg: děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává. Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

Přihlášky

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska.
Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.


Do okresního kola doporučujeme zařadit prvních 15 přihlášených škol, dle možností pořadatele může být počet i vyšší. 
Do krajského kola postupují u krajů, které mají 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol 6 a více postupuje vítězná škola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol. Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola. Ukončení přihlášek je v 18 hodin den před konáním závodu.

Doklady pro start

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Odměny
Doprovodný program

Republikové finále - atletika pro děti

Nesoutěžní, zábavný program pro všechny účastníky. Děti si vyzkouší různé disciplíny např. hod pěnovým oštěpem, překážkový běh. Každý účastník obdrží drobnou odměnu.

Omezení

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy, třídou a datem narození. Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8 x 200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Přihlásit školu