Předběžná přihláška - okresní kolo

Zúčastni se soutěže v běžeckých štafetách a vybojuj postup do krajského kola. Přihlas svoji třídu do Štafetového poháru a vyběhni se svými spolužáky na atletickou dráhu.


Každého okresního kola se zúčastní prvních 16 přihlášených družstev.

Škola

Doprovod


Závodníci

Pokud si zatím nejste jisti, kdo do závodu nastoupí, zaškrtněte políčko níže a můžete soupisku vyplnit později.
Editace přihlášky končí v 18 hodin den před konáním závodu. Do této doby si doplňte soupisku závodníků a závodnic..

1. závod 8 × 100m

1. - 3. třída (účastníci prvního závodu)

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

2. závod 8 × 100m

4. - 5. třída (účastníci druhého závodu)

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

3. závod 8 × 200m

Štafeta A

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

Štafeta B

Úsek
Jméno a příjmení
Rok narození
1
2
3
4
5
6
7
8

Smlouva O společném ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

, IČ: , adresa: ,
(dále jen "Škola")

a
spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123
(dále jen "ČAS")